X
Vin Ligvoet is die passievolle klein slimkop wat kans sien vir alles. Sy nuuskierigheid ken geen perke nie. Hy maak dikwels 'n draai op ander plekke in die webwerf. Kyk of jy horn kan raaksien. Vin wil alles om horn ondersoek en is amper liewer vir avontuur as vir pizza. Amper.

Vin Lightfoot is a courageous boy who thinks on his feet and is always up for any challenge. His curiosity knows no bounds. Nothing and nowhere is left unexplored. He likes to pop in on other places in the website. See if you can find him. Vin loves adventure almost as much as he loves pizza. Almost.
X
Nina Ligvoet is 'n innemende en oplettende dogtertjie met 'n sagte hart en 'n belangstelling in feite en details. Sy is baie kunstig en ook nie so bang soos sekere mense dink nie. Nina kan ook dikwels op ander plekke in die webwerf gesien word.

Nina Lightfoot is a sweet, but sharp girl with a tender heart and a keen interest in facts and details. She's quite the artist and not as timid as some people may think. Nina can often be seen in other places throughout this website.
X
Professor Speloek is baie oud. Hy's 'n kort, blou kreatuurtjie wat baie wys, maar ook baie verstrooid is. Hy is mal oor boeke, wiskunde, fisika... en goed wat ontplof. Moenie verbaas wees as jy so nou-en- dan vir Professor Speloek op ander plekke in die webwerf bespeur nie.

Professor Spelook is very old. He's a short, blue creature who is very wise, but also very absentminded. He loves books, math and physics... and things that explode. Don't be surprised if you find Professor Spelook snooping around other parts of this website from time to time.
X
Kol Kater is 'n pers kat seuntjie wat nie net dol is oor jag en klouter nie, maar ook oor stories, woorde en taal. Hy sukkel om to glo hoeveel daar werklik in horn steek. Hou jou oe oop. 3y mag dalk een of ander tyd vir Kol erens op 'n ander plek in die webwerf ontmoet.

Kol Kater is a purple cat-boy who not only loves climbing and hunting, but also stories, words and language. He has trouble believing in his good qualities. Keep your eyes open. Sometimes you just might meet Kol somewhere else in this website.
X
Wat is dit?
'kikabu' beteken om 'n vinnige, kort 'kykie' te kry van iets wat dalk jou nuuskierigheid en verbeelding kan prikkel. Is jy nog nuuskierig? Wat droom jy? As jy 'n treetjie gee in die Kikabu wêreld sal jy dalk hoor: "Dis nie daar nie, maar dis waar. Dis nie waar nie, maar dis daar."

What is it?
'Kikabu' means a quick glimpse of something - just long enough to tweak your curiosity and your imagination. Are you still inquisitive? What do you dream about? Take a step into the world of Kikabu and hear the wisper: "It is there, but not true. It is true, but not there."
X
Hoekom?
Ons will kinders se wonder wêreld inkleur met kreatiwiteit, avontuur en verbeelding. Drie skaars goeters waarmee hulle met vreugde en vrymoedigheid hul toekoms kan instap met sekerheid van wie hulle is en hoekom hulle hier is.

Why?
We want to colour children's world of wander with creativity, adventure and imagination. Three extraordinary things which they can face their future with joy and boldness. Having the confidence in who they are and why they are here.

X
Agtergrond
Die Kikabu wereld bestaan in die fantasie avontuurverhaal van Vin en Nina Ligvoet, 'n gewone Suid-Afrikaanse tweeling in baie ongewone omstandighede. Een reenerige nag word daar op hul plaas 'n deur oopgemaak na 'n ander wereld - die Aarde se tweeling: Eren. Vier eienaardige kreature val daardeur en bevind hulself ver van die huis of met geen denkbare manier van terugkeer nie. Saam met die tweeling en hul beste maatjie, Bongi, kom die helde van Eren you agter dat dit nie toevallig is dat hulle op ons wereld aangekom het nie. Beide werelde het iets kosbaar verloor wat hulle dringend moet terugkry voor dit te laat is. Sal die Ligvoet tweeling en hul vriende in staat wees om Eren en selfs dalk ook die Aarde van ondergang te red?

Background
The world of Kikabu exists in the fantasy adventure of Vin and en Nina Lightfoot, ordinary South African twins in very extraordinary circumstances. One rainy night on their farm, a portal to another world opens. The world is the Earth's twin and is called Eren. Four strange creatures fall through the portal and find themselves stranded far from home with no apparent means to return. Along with the twins and their best friend, Bongi, the heroes of Eren soon discover that their arrival on Earth is no coincidence at all. Both worlds have lost something precious that they need to recover urgently before it is too late. Will the Lightfoot twins and their friends be able to save their two worlds?

X
Ontsyfer die Ekko kode
Op sekere plekke in die webwerf (soos byvoorbeeld onder aan hierdie bladsy) sal jy woorde in 'n snaakse skrif sien. Dit is Ekko skrif wat kom uit die wereld van Eren. Sleutels om die skrif to ontsyfer kan oral in die webwerf gevind word... as jy mooi soek. Ontsyfer die skrif en vind uit wat die woorde beteken. Lekker soek!

Crack the Ecco code
On certain pages of this website (at the bottom of this page, for instance), you'll find words written in strange letters. It is called Ecco code and comes from the world of Eren. Keys to decipher the code can be found anywhere in the website... if you really look for them. Crack the code to find out what the words mean. Happy hunting!

X
Bongi Nkosi is die hardkoppige, dapper knapie met sy yslike geel kat, Fielies. Bongi raak soms weggevoer deur sy verbeelding, maar kan amper al ons landstale vlot praat. Jy sal hom partykeer in ander dele van die webwerf ook gewaar.

Bongi Nkosi is the brave and stubborn lad with his big, yellow cat named Fielies. Bongi's imagination has the tendency to run away with him, but the clever boy speaks almost all South African languages fluently. You'll spot him occasionally in different areas in this website.
X
Deri Tiex is die klein gevleuelde dogtertjie met die groot hart en kort humeur. Sy hou van alle dinge kleurvol, uitbundig en kreatief. Sy's dol oor mense, kulture en die wonders van ons wereld. Wees op die uitkyk. Deri hou van wegkruip. Dalk ontdek jy haar eendag &ens in 'n ander deel van die webwerf.

Deri Tix is the tiny winged girl with the big heart and short temper. She loves everything colorful, exciting and creative. She finds the people, cultures and wonders of our world very interesting. Be on the lookout. Deri likes to hide. One day you might just discover her in another part of this website.
X
BiBi is die professor se kwaai robotjie. Haar regte naam is Epos, maar die kinders verkies om haar sommer BiBi to noem. Dit lyk of sy amper enigiets kan doen! Sy maak selfs somtyds haar verskyning in ander dele van die webwerf.

BiBi is the professor's feisty little robot . Her real name is Email, but the kids prefer to just call her BiBi. It looks like she can do almost anything! She even makes an appearance in other sections of this website.
X
Jan Morg is die groot skaam outjie met die seekoei ore en skilpaddop. Hy's op sy gelukkigste buite in die natuur saam met sy plante - en dierevriende. Moet hom nie onderskat nie en hou mooi dop. Jan kom van tyd-tot-tyd in ander dele van die webwerf ook kuier.

Yun Morc is the big shy boy with the hippo ears and turtle shell. He's at his happiest out in the wild with his plant and animal friends. Never underestimate him. Yun also likes to visit other parts of this website from time to time.
Newsletter

Social Media